Розпорядження про очищення влади

                                                                              СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вул. Гагаріна,5, с. Сушківка, Уманський район, Черкаська область, 20353,  тел. (04744) 98-4-31

E-mail: sushkivka@ukr.net                              Код ЄДРПОУ  26261407

 

14.04.2016                                                                                            № 16

Про проведення перевірки передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

   Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі - Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі - Порядок), Плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року                              № 1025-р:

1.  Провести перевірку, передбачену Законом (далі - перевірка), стосовно працівників  Сушківської сільської ради ради (крім виборних посад), у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та перебувають на лікарняному) а саме: головного бухгалтера Сушківської сільської ради Перцу Лідії Василівни, спеціаліста землевпорядника Сушківської сільської ради Бабій Олени Петрівни,  спеціаліста землевпорядника Сушківської сільської ради Довгань Наталії Дмитрівни та спеціаліста з питань соціального захисту населення Бур’ян Наталії Василівни  у термін з  14 квітня 2016 року. 

2. Врахувати, що відповідальним за проведення перевірки, є  секретар Сушківської сільської ради Токар Лариса Григорівна.

3. Секретарю Сушківської сільської ради Токар Ларисі Григорівні  забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті  Сушківської сільської ради в день його прийняття та довести це розпорядження до відома осіб, які підлягають перевірці.

4. Працівникам  Сушківської сільської ради, які підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки,  подати власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою наведеною у  додатках 2 або 3.

5.  Секретарю Сушківської сільської ради  Токар Л.Г. під час проведення перевірки керуватися вимогами Порядку.

6.  Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

      

В. о. сільського голови                                      Л.Г.Токар