сесії

 

План підготовки регуляторних актів на 2020 рік

Рішення про місцеві податки і збори на 2019 рік

Внесення змін до туристичного збору

Рішення про місцеві податки і збори на 2020 рік

 

Україна

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

57 сесія

VІ – скликання

РІШЕННЯ

 

Від 09 грудня 2014 року    №57-10/VІ  

Про   план підготовки проектів регуляторних

актів на 2015 рік

     На виконання статті 7, 13 Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160- ІV від 11.09.2003, керуючись підпунктом 7 пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   сільська рада  

                                                              вирішила:

1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік (додається).

2. Забезпечити оприлюднення плану підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємства, голова комісії Даценко О.С.

Сільський голова                                                                             В.М.Діхтяренко

 

                                                                                              Додаток

                                                                                до рішення сесії сільської ради

                                                                       №57-10/VІ      від 09 грудня 2014 року  

                                                         ПЛАН

                          Підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік

№ н/п

вид проекту

назва проекту

мета проекту строки підготовки

відповідальні за розроблення проекту

1

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про місцеві податки i збори

 

збільшення надходження до сільського бюджету

січень 2015 року

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємства

2

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про  встановлення ставки

акцизного збору

 

збільшення надходження до сільського бюджету

січень 2015 року

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємства

 

Сільський голова                                               В.М.Діхтяренко

 

 

Україна

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

62 сесія

VІ – скликання

РІШЕННЯ

Від 13 липня 2015 року  №62-1/VI

Про місцеві податки i збори

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,   статей  10,265,266,267,268,269, глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України в редакції Закону України  ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-VШ та  пункту 4 розділу П Прикінцевих положень  Закону України  ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-VШ, сільська рада

                                                           вирішила:

 1. Запровадити з 01.01.2016 року

місцеві податки:

1)  податок на майно,

     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний    збір;

2.Затвердити положення про місцеві податки і збори згідно додатків:

1)  Про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки  (додаток 1)

2)  Про транспортний податок (додаток 2)

3)  Про плату за землю (додаток 3)

4) Про єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб (додаток 4)

5) Про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток 5)

6) Про туристичний збір (додаток 6)

 3. Затвердити  з 01 січня 2016 року  перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів ( Додаток 7).

  4. Встановити з 01 січня 2016 року ставки місцевих податків і зборів:

 

  1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0,3 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 2) транспортний податок :

 

для легкових автомобілів які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

 

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

3) плата за землю

- за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено

 

 

0,1 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

(згідно з додатком 3)

 

 

  1. єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 8)

 

 

 

для другої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 9)

 

 

5) збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

6) туристичний  збір                                                  

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

     

 5.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.      

1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.                

 2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

   3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.     

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         6. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

     7. Рішення довести до відома громадськості,  розмістити на дошці оголошень та на сайті Сушківської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

     8. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію Сушківської сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, голова комісії Даценко О.С.

    9. Рішення сільської ради  №58-6/VI від 27 січня 2015 року  «Про встановлення місцевих податків та зборів»  вважати таким, що втратило чинність.

 

 

Сільський голова                                                            В.М.Діхтяренко

Україна

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

2 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

Від  23 грудня 2015 року    №2-9/VІІ       

 

Про   план підготовки проектів регуляторних

актів на 2016 рік

     На виконання статті 7, 13 Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160- ІV від 11.09.2003, керуючись підпунктом 7 пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   сільська рада  

                                                              вирішила:

1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (додається).

2. Забезпечити оприлюднення плану підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства, голова комісії  Перцу Л.В.

Сільський голова                                                                              П.Д.Степнов

                                                                                             Додаток

                                                                                до рішення сесії сільської ради

                                                                       №2-9/VІІ         від 23 грудня 2015 року  

                                                         ПЛАН

                         Підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

№ н/п

вид проекту

назва проекту

мета проекту строки підготовки

відповідальні за розроблення проекту

1

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про місцеві податки i збори

 

збільшення надходження до сільського бюджету січень-червень

 2016 рік

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства

2

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про  встановлення ставки

акцизного збору

 

збільшення надходження до сільського бюджету

січень-червень

2016 рік

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства

 

Сільський голова                                                П.Д.Степнов

Україна

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

3 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

 

Від 27 січня 2016 року        №3-5/VІІ

 Про  внесення змін в рішення сесії Сушківської

сільської ради №62-1/VІ  від 13.03.2015

«Про місцеві податки і збори»           

    Відповідно до пункту 24 статті 26, частини 1  статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія  сільської ради   

                                                               ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни в підпункт 3 пункту 4 рішення сесії Сушківської сільської ради №62-1/VІ  від 13.07.2015  «Про місцеві податки і збори»   щодо ставок земельного податку за земельні ділянки та викласти в такій редакції, згідно з додатком   ( додається).

 

 

Сільський голова                                                                             П.Д.Степнов

                                                                                                                                                                                                         Додаток

                                                                                                                                                                                           до рішення сесії сільської ради

                                                                                                                                                                                              від 27 січня 2016 року   №3-5/VІІ                          

 

Ставки

земельного податку за земельні ділянки

 

Вид використання земельної ділянки

Ставки земельного податку

Податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними  та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

0,03% від їх нормативної грошової оцінки

Податок на земельні ділянки, які є виділені в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження), які  не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

для багаторічних насаджень

 

 

 

 

0,25% від їх нормативної грошової оцінки

0,03% від їх нормативної грошової оцінки

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

0,5% від їх нормативної грошової оцінки

Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної власності)

5% від їх нормативної грошової оцінки

Податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

3% від їх нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

                                                                                                        

   Секретар сільської ради                                                  Л.Г.Токар

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

                                                                                                                                               10 сесія

VII – скликання

РІШЕННЯ

Від «07» липня  2016 року  №10-1/VII

Про місцеві податки i збори

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,   статей  10, 265, 266, 267, 268, 269, глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України, сільська рада

                                                           вирішила:

 1. Запровадити з 01.01.2017 року

місцеві податки:

1)  податок на майно,

     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

 2. Затвердити  з 01 січня 2017 року  перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів .

 3. Встановити з 01 січня 2017 року ставки місцевих податків і зборів:

 

  1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. м.

для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. м.

для  різних типів об’єктів  житлової нерухомості в тому числі їх часток(у розрізі  одного перебування у власності платника  податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. м . Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

          Сільська рада може збільшувати граничну межу житлової  нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

          Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів  житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

          об’єкт /об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких/ об’єктів перевищує п’ятикратний розмір  неоподатковуваної  площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

         об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

                   Увести пільгу на житлову нерухомість для громадян, а саме на  підвал, погріб, вбиральню, піднавіси, навіси, вигрібні ями, тощо.

         Увести пільгу на нерухоме майно та звільнити від сплати  інвалідів війни, учасників бойових дій, вдів, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим від аварії на ЧАЕС, та сім'ї в яких виховуються діти інваліди (зідно списків, додаються).

        Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу   другого та третього цього підпункту.

       Ставки податку  для об’єктів житлової та/ або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

 

0,3 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

 

                                                                

 

0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 2) транспортний податок :

 

для легкових автомобілів які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

 

3)Ставки  земельного податку за земельні ділянки

 

Податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними  та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб. 

 

Податок на земельні ділянки, які є виділені в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження), які  не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

для ріллі, сіножатей та пасовищ для багаторічних насаджень

 

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

 

Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної власності)

 

Податок на земельні ділянки розташовані за межами населе

них пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

 

0,03% від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

 

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

 

0,25% від їх нормативної грошової оцінки

 

 

0,03% від їх нормативної грошової оцінки

 

0,5% від їх нормативної грошової оцінки

 

5% від їх нормативної грошової оцінки

 

 

3% від їх нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

4)єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 1)

 

 

 

для другої групи платників єдиного податку                     

 

 

(згідно з додатком 2)

 

5) збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

6) туристичний  збір                                                  

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

     

 4.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.      

1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.                

 2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

   3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.     

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

      5. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

     6. Рішення довести до відома громадськості,  розмістити на дошці оголошень та на сайті Сушківської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

     7. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію Сушківської сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціального та культурного розвитку сіл, розвитку підприємства  голова комісії Топчій М.М.

    8. Рішення сільської ради  № 62-1/VI  від 13.07.2015  «Про встановлення місцевих податків та зборів»  вважати таким, що втратило чинність.

 

 В. о. сільського голови                                          Л.Г.Токар

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

16 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

 

Від  23 грудня 2016 року    №16-7/VІІ    

Про   план підготовки проектів регуляторних

актів на 2017 рік     

     На виконання статті 7, 13 Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160- ІV від 11.09.2003, керуючись підпунктом 7 пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   сільська рада  

                                                              вирішила:

1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (додається).

2. Забезпечити оприлюднення плану підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства, голова комісії  Топчій М.М.

 

Сільський голова                                                                               В.М.Діхтяренко

 

                                                                                              Додаток

                                                                                до рішення сесії сільської ради

                                                                       №16-7/VІІ       від 23 грудня 2016 року  

                                                         ПЛАН

                      Підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

№ н/п

вид проекту

назва проекту

мета проекту строки підготовки

відповідальні за розроблення проекту

1

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про місцеві податки i збори

 

збільшення надходження до сільського бюджету січень-червень

 2017 рік

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства

2

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про  встановлення ставки

акцизного збору

 

збільшення надходження до сільського бюджету

січень-червень

2017 рік

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства

 

Сільський голова                                                 В.М.Діхтяренко

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                                                       Уманського району     

Черкаської області

18 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

 

Від 27 лютого 2017 року        №18-3/VІІ

 Про  внесення змін в рішення сесії Сушківської

сільської ради №10-1/VІ  від 07.07.2016

«Про місцеві податки і збори»

    Відповідно до Закону України від 20.12.2016 №1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», керуючись пунктом 24 статті 26, частини 1  статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія  сільської ради

                                                                 ВИРІШИЛА:

1. внести зміни в підпункт 1 пункту 3 рішення сесії Сушківської сільської ради №10-1/VІІ  від 07.07.2016 «Про місцеві податки і збори»   щодо транспортного податку та викласти в такій редакції:

 для легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375  розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного ) року .                                             

 25000 гривень за кожен легковий автомобіль

 

2.Внести зміни в підпункти 2, 3, 4 пункту 3 рішення сесії Сушківської сільської ради №10-1/VІІ  від 07.07.2016 «Про місцеві податки і збори»   щодо ставок земельного податку за земельні ділянки та викласти в такій редакції:

 

податок на земельні ділянки, які є виділені в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

0,4% від їх нормативної грошової оцінки

ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження) земельними частками (паями)

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

для ріллі, сіножатей та пасовищ для багаторічних насаджень

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

 

3.Внести зміни в додатки №1 та №2  пункт 4 рішення сесії Сушківської сільської ради №10-1/VІІ  від 07.07.2016 «Про місцеві податки і збори»   щодо  єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців  та викласти в такій редакції:  

для першої групи платників єдиного податку «Перелік видів підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах сплати єдиного податку фізичними особами - підприємцями та розміри місячного платежу на 2017 рік у % від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня» слова «мінімальної заробітної плати»  замінити словами « розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

для другої  групи платників єдиного податку «Перелік видів підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах сплати єдиного податку фізичними особами - підприємцями та розміри місячного платежу на 2017 рік у % від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня» слова  « у % від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня» замінити словами « у відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року».

4. Рішення довести до відома громадськості, розмістити на дошці оголошень та на сайті Сушківської сільської ради, відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сушківської сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціального  та культурного розвитку сіл, розвитку підприємства, голова комісії Топчій М.М.

 

Сільський голова                      В.М.Діхтяренко                                                                                                                 

                                                                                                       Проект рішення                             

 СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

                                                                                                      сесія

VII – скликання

РІШЕННЯ

 

Від «    »  ________  2017 року  №   

         

Про місцеві податки i збори

 

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,   статей  10, 265, 266, 267, 268, 269, глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України, сільська рада

                                                           вирішила:

 1. Запровадити з 01.01.2018 року

місцеві податки:

1)  податок на майно,

     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний    збір;

 

 2. Затвердити  з 01 січня 2018 року  перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів .

 

 3. Встановити з 01 січня 2018 року ставки місцевих податків і зборів:

 

  1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. м.

для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. м.

для  різних типів об’єктів  житлової нерухомості в тому числі їх часток(у розрізі  одного перебування у власності платника  податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. м . Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

          Сільська рада може збільшувати граничну межу житлової  нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

          Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів  житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

          об’єкт /об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких/ об’єктів перевищує п’ятикратний розмір  неоподатковуваної  площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

         об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

                   Увести пільгу на житлову нерухомість для громадян, а саме на  підвал, погріб, вбиральню, піднавіси, навіси, вигрібні ями, тощо.

         Увести пільгу на нерухоме майно та звільнити від сплати  інвалідів війни, учасників бойових дій, вдів, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим від аварії на ЧАЕС, та сім'ї в яких виховуються діти інваліди (зідно списків, додаються).

        Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу   другого та третього цього підпункту.

       Ставки податку  для об’єктів житлової та/ або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

 

0,3 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

 

                                                                

 

0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 2) транспортний податок :

 

для легкових автомобілів  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість

яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

3)Ставки  земельного податку за земельні ділянки

 

Податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними  та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб. 

 

Податок на земельні ділянки, які є виділені в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження), які  не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

для ріллі, сіножатей та пасовищ для багаторічних насаджень

 

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

 

Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної власності)

 

Податок на земельні ділянки розташовані за межами населе

них пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

 

0,03% від їх нормативної грошової оцінки

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

 

0,4% від їх нормативної грошової оцінки

 

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

 

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

 

5% від їх нормативної грошової оцінки

 

3% від їх нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

4)єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 1)

 

 

 

для другої групи платників єдиного податку                     

 

 

(згідно з додатком 2)

 

5) збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

6) туристичний  збір                                                  

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

     

 4.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.      

1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.                

 2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

   3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.     

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

      5. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

     6. Рішення довести до відома громадськості,  розмістити на дошці оголошень та на сайті Сушківської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

     7. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію Сушківської сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціального та культурного розвитку сіл, розвитку підприємства  голова комісії Топчій М.М.

    8. Рішення сільської ради  № 18-3/VIІ  від 27.02.2017  «Про встановлення місцевих податків та зборів»  вважати таким, що втратило чинність.

 

 

 

  Сільський голова                                                                                 В.М.Діхтяренко

 

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

                                                                                                                                              20 сесія

VII – скликання

РІШЕННЯ

 

Від « 12 »  липня  2017 року  № 20-1/VII  

         

Про місцеві податки i збори

 

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,   статей  10, 265, 266, 267, 268, 269, глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України, сільська рада

                                                           вирішила:

 1. Запровадити з 01.01.2018 року

місцеві податки:

1)  податок на майно,

     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний    збір;

 2. Затвердити  з 01 січня 2018 року  перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів .

 3. Встановити з 01 січня 2018 року ставки місцевих податків і зборів:

 

  1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. м.

для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. м.

для  різних типів об’єктів  житлової нерухомості в тому числі їх часток(у розрізі  одного перебування у власності платника  податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. м . Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

          Сільська рада може збільшувати граничну межу житлової  нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

          Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів  житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

          об’єкт /об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких/ об’єктів перевищує п’ятикратний розмір  неоподатковуваної  площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

         об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

         Увести пільгу на житлову нерухомість для громадян, а саме на  підвал, погріб, вбиральню, піднавіси, навіси, вигрібні ями, тощо.

         Увести пільгу на нерухоме майно та звільнити від сплати  інвалідів війни, учасників бойових дій, вдів (членів сім'ї загиблих), учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим від аварії на ЧАЕС, та сім'ї в яких виховуються діти інваліди (зідно списків, додаються).

        Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу   другого та третього цього підпункту.

       Ставки податку  для об’єктів житлової та/ або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

0,3 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

 

 

0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 2) транспортний податок :

 

для легкових автомобілів  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість

яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

3)Ставки  земельного податку за земельні ділянки

 

Податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними  та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб.

 

Податок на земельні ділянки, які є виділені в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження), які  не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

для ріллі, сіножатей та пасовищ для багаторічних насаджень

 

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

 

Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної власності)

 

Податок на земельні ділянки розташовані за межами населе

них пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

 

0,03% від їх нормативної грошової оцінки

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

 

0,6% від їх нормативної грошової оцінки

 

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

 

 

0,3% від їх нормативної грошової оцінки

 

5% від їх нормативної грошової оцінки

 

3% від їх нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

4)єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 1)

 

 

 

для другої групи платників єдиного податку                     

 

 

(згідно з додатком 2)

 

5) збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

6) туристичний  збір                                                  

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

     

 4.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.      

1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.                

 2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

   3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.     

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

      5. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

     6. Рішення довести до відома громадськості,  розмістити на дошці оголошень та на сайті Сушківської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

     7. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію Сушківської сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціального та культурного розвитку сіл, розвитку підприємства  голова комісії Топчій М.М.

    8. Рішення сільської ради  № 10-1/VIІ  від 07.07.2016  «Про місцеві податки та збори»  вважати таким, що втратило чинність.

 

Сільський голова                                                           В.М.Діхтяренко

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

24 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

 

Від  22 грудня 2017 року    №24-9/VІІ     

 

Про   план підготовки проектів регуляторних

актів на 2018 рік     

 

     На виконання статті 7, 13 Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-ІV від 11.09.2003, керуючись підпунктом 7 пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   сільська рада  

                                                              вирішила:

 

1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (додається).

 

2. Забезпечити оприлюднення плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства, голова комісії  Топчій М.М.

 

 

Сільський голова                                                                               В.М.Діхтяренко

 

 

                                                                                              Додаток

                                                                                до рішення сесії сільської ради

                                                                       №24-9/VІІ       від 22 грудня 2017 року 

 

                                                         ПЛАН

Підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

 

№ н/п

вид проекту

назва проекту

мета проекту строки підготовки

відповідальні за розроблення проекту

1

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про місцеві податки i збори

 

збільшення надходження до сільського бюджету січень-червень

 2018 рік

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства

2

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про  встановлення ставки

акцизного збору

 

збільшення надходження до сільського бюджету

січень-червень

2018 рік

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства

 

 

Сільський голова                                                 В.М.Діхтяренко

 СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

24 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

 

Від 22 грудня 2017 року        №24-11/VІІ

 

 Про  внесення змін в рішення сесії Сушківської

сільської ради №20-1/VІІ  від 12.07.2017

«Про місцеві податки і збори»

 

    Відповідно до Закону України від 20.12.2016 №1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», керуючись пунктом 24 статті 26, частини 1  статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія  сільської ради

  

                                                               ВИРІШИЛА:

 

1.   Внести зміни в підпункт 3 пункту 3 рішення сесії Сушківської сільської ради №20-1/VІІ  від 12.07.2017 «Про місцеві податки і збори»   щодо ставок земельного податку за земельні ділянки та викласти в такій редакції:

 

податок на земельні ділянки, які є виділені в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

1,0% від їх нормативної грошової оцінки

2. Рішення довести до відома громадськості, розмістити на дошці оголошень та на сайті Сушківської сільської ради, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сушківської сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціального  та культурного розвитку сіл, розвитку підприємства, голова комісії Топчій М.М.

 

 

 

Сільський голова                                                          В.М.Діхтяренко                                                                                                                 

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

28 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

 

Від  23 травня 2018 року    №28-1/VІІ      

 

Про внесення змін до  плану підготовки проектів

регуляторних актів на 2018 рік      

 

     На виконання статті 7, 13 Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-ІV від 11.09.2003, керуючись підпунктом 7 пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   сільська рада  

 

                                                              ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік  у додаток  (додається).

 

2. Забезпечити оприлюднення плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства, голова комісії  Топчій М.М.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                               В.М.Діхтяренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток

                                                                                до рішення сесії сільської ради

                                                                       №28-1/VІІ       від 23 травня 2018 року 

 

                                                         ПЛАН

Підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

№ н/п

вид проекту

назва проекту

мета проекту строки підготовки

відповідальні за розроблення проекту

1

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про місцеві податки i збори

 

збільшення надходження до сільського бюджету січень-червень

 2018 рік

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства

2

рішення сесії Сушківської сільської ради

Про  встановлення ставки

акцизного збору

 

збільшення надходження до сільського бюджету

січень-червень

2018 рік

виконавчий комітет Сушківської сільської ради, постійна комісія з питань  планування, сільського бюджету, фінансів, розвитку підприємства

3

рішення сесії Сушківської сільської ради

 Про   встановлення  заборони продажу алкогольних,

слабоалкогольних напоїв та пива у нічний час

формування у суспільстві здорового способу життя, зниження  рівня споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива серед населення Сушківської сільської ради, гарантування стану законності безпеки та громадського спокою червень 2018 року

виконавчий комітет Сушківської сільської ради,  комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, етики та з питань правопорядку, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, молодіжної політики  та з питань соціального захисту населення

Сільський голова                                                 В.М.Діхтяренко

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

29 сесія

VII- скликання

РІШЕННЯ

Від  22 червня  2018  року    №29-11/VII

 

Про   встановлення  заборони продажу алкогольних,

слабоалкогольних напоїв та пива у нічний час

 

    З  метою формування у суспільстві здорового способу життя, зниження  рівня споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива серед населення Сушківської сільської ради, гарантування стану законності безпеки та громадського спокою, відповідно до вимог Закону України №2376-VIII  від 22.03.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,  слабоалкогольних напоїв, вин столових», яким передбачено внесення змін до статті 153 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,  коньячного і плодового, алкогольних напоїв  та тютюнових виробів», керуючись частиною 1  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення №22 від 23.05.2018 виконавчого комітету Сушківської сільської ради «Про встановлення додаткової заборони продажу алкоголю у нічний час», сесія  сільської ради

                                              ВИРІШИЛА:

1.З червня 2018 року встановити заборону продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива  у нічний час для торгівельних закладів на території Сушківської сільської ради  з 22.00 год. до  07.00 год.

 

2.Довести до відома  керівників торгівельних закладів прийняте рішення та попередити під підпис  про те, що при порушені заборони торгівлі алкоголем  тягнутиме за собою адміністративну відповідальність.

 

3.Секретарю Сушківської сільської ради Токар Л.Г. забезпечити  оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Сушківської сільської ради  та на стендах оголошень сільської ради.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, етики та з питань правопорядку, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, молодіжної політики  та з питань соціального захисту населення,  голова комісії Бур’ян Н.В.  

        

 Секретар сільської ради                                                Л.Г.Токар

 

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

29 сесія

VII- скликання

РІШЕННЯ

 

Від  22 червня  2018  року    №29-17/VII

 

Про  затвердження технічної документації 

про нормативну грошову оцінку

 

     Згідно  підпункту 34 пункту 1  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",     статей  12, 79-1, 80, 83, 122 Земельного Кодексу України, Закону України „Про землеустрій”, Закону України  „Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, Закону України  «Про оцінку земель», Наказу Міністерства аграрної політики  та продовольства України «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»,  сесія  сільської ради  

                                              ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 15,1273 га Сушківська сільська рада для рибогосподарських потреб (код - 10.07), (для продажу права оренди на конкурентних засадах) земель водного фонду, яка розташована за адресою: в межах населеного пункту с. Сушківка Сушківської сільської ради Уманського району, Черкаської області.

 

2.Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку  земельної ділянки комунальної власності площею 15,1273 га  для риборозведення (для рибогосподарських потреб) за рахунок земель водного фонду  в адмінмежах  Сушківської сільської ради (в межах населеного пункту) с. Сушківка Уманського району Черкаської області, згідно якої нормативна  грошова оцінка земельної ділянки площею 15,1273 га, кадастровий номер 7124388000:01:001:0001, становить – 345277,98 грн.,  що складає в розрахунку на 1 м. кв. – 2, 28 грн.

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на  сільського голову Сушківської сільської ради  Діхтяренка В.М.

 

 

 Секретар сільської ради                                                Л.Г.Токар        

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

29 сесія

VII- скликання

РІШЕННЯ

 

Від  22 червня  2018  року    №29-18/VII

 

Про  проведення земельних торгів у формі аукціону

 

      Відповідно підпункту 34 пункту 1  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",     статей  12,  124, 127, 134-139 Земельного Кодексу України,   сесія  сільської ради

                                              ВИРІШИЛА:
 

1.Продати право оренди на земельну  ділянку водного фонду  площею 15,1273 га, кадастровий номер 7124388000:01:001:0001 для рибогосподарських потреб місце розташування с. Сушківка Уманського району Черкаської області.

 

2.Затвердити  стартовий розмір річної орендної плати на земельну ділянку площею 15,1273 га,  кадастровий номер 7124388000:01:001:0001  в  сумі   17263 грн. 90 коп., що становить 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

3.Встановити значення кроку торгів у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих  відсотка)  стартової плати за користування земельною ділянкою  86 грн. 32 коп.

 

4.Передати переможцю дану земельну ділянку в оренду строком на 10 (десять) років та зобов’язати дотримуватись умов  користування земельною ділянкою, згідно договору оренди водного об’єкта.

 

5.Затвердити проект  договору оренди водного  об’єкта, що пропонується  укласти за результатами  проведення земельних торгів (додаток 1).

 

6.Доручити сільському голові укласти договір оренди з переможцем  земельних торгів   по кожному лоту окремо.

 

7.Контроль за виконання даного рішення покласти на  сільського голову Сушківської сільської ради  Діхтяренка В.М.

 

 

 Секретар сільської ради                                                Л.Г.Токар 

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

29 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

Код
згідно з КОАТУУ 7124388001

 

 

Від 22 червня 2018 року        №29-1/VІІ

                                                              

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пункту 24 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Сушківської сільської ради,згідно з додатком 1

2. Установити на території Сушківської сільської ради:

  1. ставки земельного податку згідно з додатком 2;
  2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

3.Оприлюднити рішення на офіційному сайті  Сушківської сільської ради.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку сіл,  розвитку підприємства, голова комісії Топчій М.М.

 

5.Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Л.Г.Токар

 

 

 

 

 

 

Додаток1

до рішення  Сушківської сільської ради

від 22 червня 2018 року № 29-1/VII

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати плати за землю на території  Сушківської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю (далі – Положення) визначає правові засади справляння плати за землю та її елементи у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Плата за землю входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками земельних ділянок та землекористувачами, органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері земельних відносин, а також суб‘єктами державної реєстрації прав та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.

1.5. Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Сушківської сільської ради.

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощенусистему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

3. Об‘єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2. Рішення Сушківської сільської  ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4.3. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

5. Ставки земельного податку та податковий період

5.1. Встановити ставки земельного податку згідно з додатком 1 до цього Положення.

5.2. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.3. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

6.4. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 6.1. цього Положення, має у власності

декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання або зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового

(звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

6.5. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій громадян згідно з Додатком 2 до цього Положення.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються ∗:

7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік затверджується Кабінетом Міністрів України);

7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

7.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується .

починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

7.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки,школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7.2. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій юридичних осіб згідно з Додатком 2 до цього Положення.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

8.1. Не сплачується податок за ∗:

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених

сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: – паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

– майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100% акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно

до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших

будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути  (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Особливості користування пільгами по платі за землю

9.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Порядок обчислення плати за землю та строки подання звітності

Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 286.1- 286.7 статті 286 Податкового кодексу України у наступному порядку:

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку

щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилось право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником –починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

– у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

– пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

– пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

41

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок

такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

11. Строки та порядок сплати плати за землю

11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільської (селищної) ради за квитанцією про приймання податкових платежів, форма якої встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.∗

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової  території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

12. Орендна плата

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

 Сушківська сільська рада∗∗ до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється з урахуванням вимог пункту 288.5. статті 288 Податкового кодексу України.

12.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.6. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог підпунктів 5.2.-5.3. та пункту 11 цього Положення.

13. Відповідальність за порушення податкового законодавства

та контроль відповідними органами

13.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння плати за землю на території  Сушківська сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

13.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при справлянні плати за землю, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Секретар сільської ради                                     Л.Г.Токар

Додаток до рішення  Сушківської сільської ради № 29-1/VII від 22.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Сушківської сільської ради

від 22.06.2018 р. № 29-1/VII

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

 

Населений пункт, на який поширюється дія рішення Сушківкої сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

7124388001

Сушківська сільська рада Уманського району Черкаської області області

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,000

1,000

1,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,000

1,000

1,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,000

0,300

1,000

1,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,000

0,300

1,000

1,000

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,000

0,300

 1,000

   1,000

01.06

Для колективного садівництва4

1,000

1,000

 1,000

   1,000

01.07

Для городництва4

1,000

1,000

1,000

  1,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,000

1,000

 1,000

   1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

 1,000

   1,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

 1,000

   1,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

 1,000

   1,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

 1,000

  1,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

 1,000

   1,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

 1,000

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,050

0,050

0,050

0,050

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,100

0,100

0,100

0,100

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,100

0,100

0,100

0,100

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,100

0,100

0,100

0,100

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,100

0,100

0,100

0,100

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,100

0,100

0,100

0,100

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,100

0,100

0,100

0,100

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,030

0,030

0,030

0,030

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,030

0,030

0,030

0,030

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,030

0,030

0,030

0,030

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,030

0,030

0,030

0,030

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,030

0,030

0,030

0,030

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

0,030

0,030

0,030

0,030

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

1,000

1,000

1,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,000

1,000

1,000

1,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,000

1,000

1,000

1,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,000

1,000

1,000

1,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

1,000

1,000

1,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

1,000

1,000

1,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,000

1,000

1,000

1,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,000

1,000

1,000

1,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,000

1,000

1,000

1,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

х

х

х

х

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

х

х

х

х

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

х

х

х

х

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

х

х

х

х

04.08

Для збереження та використання заказників

х

х

х

х

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

х

х

х

х

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

х

х

х

х

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

х

х

х

х

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

х

       х

х

х

06.03

Для інших оздоровчих цілей

х

х

х

х

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

      х

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,000

1,000

1,000

1,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

0,030

0,030

0,030

0,030

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,000

1,000

1,000

1,000

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1,000

1,000

1,000

1,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,000

1,000

1,000

1,000

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

1,000

1,000

1,000

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

1,000

1,000

1,000

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

1,000

1,000

1,000

1,000

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1,000

1,000

1,000

1,000

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

1,000

1,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

1,000

1,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

1,000

1,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,030

0,030

0,030

0,030

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

1,000

1,000

1,000

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

1,000

1,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

1,000

1,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

1,000

1,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

1,000

1,000

1,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

1,000

1,000

1,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1,000

1,000

1,000

1,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

х

х

х

х

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

х

х

х

х

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

х

х

х

х

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

х

х

х

х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

       х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

х

х

х

х

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

х

х

х

х

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

х

х

х

х

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,000

1,000

1,000

1,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

1,000

1,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

1,000

1,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

1,000

1,000

1,000

1,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1,000

1,000

1,000

1,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

х

      х

х

х

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

х

х

х

     х

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

х

х

х

х

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

х

х

х

х

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

х

х

х

х

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

х

х

х

х

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

х

х

х

х

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

16

Землі запасу

1,000

1,000

1,000

1,000

17

Землі резервного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

1,000

1,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

             

 

Секретар сільської ради                                                     Л.Г.Токар

 

Додаток 3

до рішення Сушківської сільської ради № 29-1/VII  від 22.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Сушківською сільської ради

від 22.06.2018 р. № 29-1/VII  

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 7124388001

Сушківська сільська рада Уманського району Черкаської області

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

 100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 100

Пенсіонери (за віком)

 100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;    Артезіанські свердловини №266, №313, №1123, №346, №311, свердловина в с. Заячківка. Водонапірні башні. Кладовища сіл Сушківка і Заячківка.  Пам’ятник загиблим воїнам с. Заячківка, пам’ятник Т.Г.Шевченка с. Сушківка, обеліск Слави с. Сушківка, стадіон (футбольне поле) с. Сушківка, спортивні та ігрові майданчики сіл Сушківка і Заячківка, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 

100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

   

 СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

29 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

Код
згідно з КОАТУУ 7124388001

 

Від 22 червня 2018 року        №29-2/VІІ

 

Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, на території

Сушківської сільської ради на 2019 рік

 

    Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 266 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська  рада

                                               ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території Сушківської сільської ради:

1) ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 2;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

 

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Сушківської сільської  ради згідно з додатком 1.

 

3.Оприлюднити рішення на офіційному сайті  Сушківської сільської ради.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку сіл,  розвитку підприємства, голова комісії Топчій М.М.

 

5.Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

               

               

 Секретар сільської ради                                              Л.Г.Токар

 

Додаток 1

до рішення Сушківськоїсільської ради

від 22 червня 2018 року 29-2/VII

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  Сушківською сільської ради

від  22.06.2018 р. №29-2/VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Сушківської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі у тексті – Положення), визначає правові засади справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та його елементи у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, контролюючими органами, а також суб‘єктами державної реєстрації прав на нерухоме майно та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об‘єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території Посухівської сільської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

- якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

- якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є  кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування∗:

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

– будівлі дитячих будинків сімейного типу;

– гуртожитки;

– житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Сушківської сільської ради;

– об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям,

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

– об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

– будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

– будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

– об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

– будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

– об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня . ∗ Даний перелік наведено у відповідності до пп. 266.2.2 Податкового кодексу. Конкретний перелік видів нерухомого майна, яке не є об’єктом оподаткування визначається кожною місцевою радою окремо в залежності від наявності на її

території встановлених Податковим кодексом об’єктів, що не підлягають оподаткуванню,виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської

підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України);

– об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Установити, що Сушківська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування. Увести пільгу на житлову нерухомість для громадян, а саме на  підвал, погріб, вбиральню, піднавіси, навіси, вигрібні ями, тощо.

5.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1. та 5.2. цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

– об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом

5.1. цього пункту;

– об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання

доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.4. З урахуванням підпунктів 5.2. та 5.3. цього пункту встановити перелік пільг для фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 1 до цього Положення.

    Фізичним особам, визначеним у додатку 1 до цього Положення пільга надається за умови, що їх середньомісячний дохід (розмір пенсійних, соціальних та інших виплат) не перевищує 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

6. Ставки податку та податковий період

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Сушківської сільської ради, встановлюються рішенням сільської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів за нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

6.2. Встановити ставки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості згідно з додатком 2 до цього Положення.

6.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності

Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України у наступному порядку:

7.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку,

встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. п ункту   6 цього Положення;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього пункту, розподіляється

контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього пункту, збільшується на 25 тис. гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 цього Положення та відповідні платіжні реквізити для зарахування податку, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом(роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в

десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за  місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

– об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають

у власності платника податку;

– розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що

перебувають у власності платника податку;

– права на користування пільгою із сплати податку;

– розміру ставки податку;

– нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8. Строки сплати податку

8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства

та контроль відповідними органами

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, на території Сушківської сільської  ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

 

Секретар сільскої ради                                                           Л.Г.Токар

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення  Сушківської сільської ради 29-2/VII від 22.06.2018.  

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  Сушківською сільської ради

від 22.06.2018 р. №29-2/VII

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 р.

 

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Посухівської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

 7124388001

с. Сушківка Уманського району Черкаської області

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,300

 

 

0,300

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,300

 

 

0,300

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,300

 

 

0,300

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,300

 

 

0,300

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,300

 

 

0,300

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,300

 

 

0,300

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,300

 

 

0,300

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,300

 

 

0,300

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,300

 

 

0,300

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

х

 

 

х

 

 

1211.2

Мотелі

х

 

 

х

 

 

1211.3

Кемпінги

х

 

 

х

 

 

1211.4

Пансіонати

х

 

 

х

 

 

1211.5

Ресторани та бари

х

 

 

   х

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

   х

 

 

   х

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

   х

 

 

   х

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

   х

 

 

   х

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

   х

 

 

   х

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,500

 

 

0,500

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,00

 

 

0,00

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,500

 

 

0,500

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,500

 

 

0,500

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,500

 

 

0,500

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,500

 

 

0,500

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,500

 

 

0,500

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,500

 

 

0,500

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,500

 

 

0,500

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,500

 

 

0,500

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,500

 

 

0,500

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,500

 

 

0,500

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,000

 

 

0,000

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.6

Холодильники

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,500

 

 

0,500

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,

медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

х

 

 

х

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

х

 

 

х

 

 

1261.3

Цирки

х

 

 

х

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

х

 

 

х

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

х

 

 

х

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

х

 

 

х

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

х

 

 

х

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

х

 

 

х

 

 

1262.3

Технічні центри

х

 

 

х

 

 

1262.4

Планетарії5

х

 

 

х

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

х

 

 

х

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

х

 

 

х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,000

 

 

0,000

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

х

 

 

х

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

х

 

 

х

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

х

 

 

х

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

х

 

 

х

 

 

1265.5

Тири

х

 

 

х

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

 

 

 

 

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,500

 

 

0,500

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,500

 

 

0,500

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,500

 

 

0,500

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,500

 

 

0,500

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,500

 

 

0,500

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

х

 

 

х

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

х

 

 

х

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

х

 

 

х

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

х

 

 

х

 

 

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Секретар сільської ради                                                            Л.Г.Токар

 

 

 

Додаток 3

до рішення  Сушківської сільської ради № 29-2/VII від 22.06.2018

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Сушківка сільської ради

від 22.06.2018 р. № 29-2/VII

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.Населені пункти, на які поширюється дія рішення Посухівської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

7124388001

с.  Сушківка Уманського району Черкаської області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи, та сім'ї в яких виховуються діти інваліди;

 100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 100

Пенсіонери (за віком);

 100

Ветерани праці

 100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територірізних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо

Секретар сільської ради                                            Л.Г.Токар

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

29 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

Код
згідно з КОАТУУ 7124388001

 

Від 22 червня 2018 року        №29-4/VІІ  

 

Про встановлення транспортного податку на території

Сушківської сільської ради на 2019 рік

 

Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада

                                              ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Сушківської сільської  ради транспортний податок.

 

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Сушківської сільської ради згідно з додатком.

 

 3.Оприлюднити рішення на офіційному сайті  Сушківської сільської ради.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку сіл,  розвитку підприємства, голова комісії Топчій М.М.

 

5.Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 Секретар сільської ради                                  Л.Г.Токар

Додаток

до рішення Сушківської сільської ради

від 22 червня 2018 року № 29-4/VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території

Сушківської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку (далі у тексті –

Положення) визначає правові засади його справляння та обов’язкові елементи податку у

відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Транспортний податок входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у

Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними

особами-платниками транспортного податку, та контролюючими органами.

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі

нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше

п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року1.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно

до пункту 3.1. цього Положення.

5. Ставка податку та податковий період

1 Така вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за методикою, затвердженою постановою КМУ від 18.02.2016 № 66 (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=u

5.1. Ставка податку становить 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий

автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. цього Положення.

5.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта (об’єктів) оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою1.

6.3. У відповідності до підпункту 267.7.1. пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу

України транспортний податок сплачується за об’єкти оподаткування, які зареєстровані на

території Сушківської сільськоїї ради і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Строки сплати податку

 

7.1. Транспортний податок сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння транспортного податку на території Сушківської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

9.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті

транспортного податку платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного

законодавства України.

Секретар сільської ради                                                         Л.Г.Токар                                        

 

 

 СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

29 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

Код
згідно з КОАТУУ 7124388001

Від 22 червня 2018 року        №29-5/VІІ  

 

Про встановлення збору за місця для

паркування транспортних засобів на

території Сушківської сільської ради

на 2019 рік

 

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 2681 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території  Сушківської сільської ради збір за місця для паркування транспортних засобів.

 

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на території  Сушківської сільської  ради згідно з додатком 1.

 

3.Оприлюднити рішення на офіційному сайті  Сушківської сільської ради.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку сіл,  розвитку підприємства, голова комісії Топчій М.М.

 

5.Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

 Секретар сільської ради                                        Л.Г.Токар

                                                                                                                               Додаток1

до рішення Сушківської сільської ради

від 22 червня 2018 року № 29-5/VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сушківської сільської  ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів, та контролюючими органами.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи

- підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках на території Сушківської сільської ради.

3. Об’єкт і база оподаткування збором

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

4. Ставка збору

4.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету  Сушківської сільської ради за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у  контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки згідно з вимогами статті 63 Податкового кодексу України.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

6.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сушківської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

6.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті збору за місця для паркування транспортних засобів платники збору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар сільської ради                                        Л.Г.Токар

 

СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

29 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

Код
згідно з КОАТУУ 7124388001

 

Від 22 червня 2018 року        №29-6/VІІ  

 

Про встановлення туристичного збору на

території Сушківської сільської  ради

на 2019 рік

 

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                     ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території  Сушківської сільської  ради туристичний збір.

 

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території  Сушківської сільської ради згідно з додатком.

 

 3.Оприлюднити рішення на офіційному сайті  Сушківської сільської ради.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку сіл,  розвитку підприємства, голова комісії Топчій М.М.

 

5.Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

 Секретар сільської ради                                                Л.Г.Токар

 

Додаток

до рішення Сушківської сільської ради

від 22 червня 2018 року № 29-6/VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території

Сушківської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Сушківської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Сушківської сільської ради,

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

3. База справляння збору

3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1. цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

4. Ставка збору

4.1. Ставка встановлюється у розмірі 0,7 (від 0,5 до 1) відсотка до бази справляння збору,

визначеної пунктом 3.1. цього Положення.

5. Податкові агенти

5.1. Справляння туристичного збору здійснюється:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими

закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на

поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Сушківською сільською  радою справляти збір на умовах укладеного договору.

6. Особливості справляння та порядок сплати збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання..

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги  тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу згідно з вимогами статті 63 Податкового кодексу України.

∗ Зазначається у разі наявності на території ради таких установ та закладів

6.3. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Сушківської сільської  ради за місцезнаходженням податкових агентів.

6.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території  Сушківська сільської  ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар сільської ради                                          Л.Г.Токар

 

 

 СУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманського району

Черкаської області

30 сесія

VІІ – скликання

РІШЕННЯ

 

Від 20 вересня 2018 року        №30-1/VІІ

 

Про внесення змін  у рішення сесії Сушківської

сільської ради № 20-1/VІІ від 12 липня 2017 року

«Про  місцеві податки і збори»

 

    Розглянувши та обговоривши клопотання ДП «Уманське лісове господарство» від 12.09.2018 № 884, роз’яснення Уманської ОДПІ Головного управління ДФС у Черкаській області, враховуючи зміни в Законі України від 10.07.2018 № 2497-V111 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», зміни до ст.273 Податкового кодексу України , відповідно до яких передбачається оподаткування земельним податком лісових земель,  керуючись пунктом  24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету сільська рада 

                                                                                          

                                                      В И Р І Ш И Л А  :

 

1. Доповнити пункт 3. «Ставки земельного податку за земельні ділянки»  частини 2 рішення сільської ради № 20-1/VІІ від 12 липня 2017 року    «Про місцеві податки i збори »  на 2018 рік, підпунктом 7 та викласти його в такій редакції: «Податок за  лісові землі , розташовані за межами населеного пункту нормативну грошову оцінку яких не проведено – 0,1 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області».

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сушківської сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціального  та культурного розвитку сіл, розвитку підприємства, голова комісії Топчій М.М.

Сільський голова                                                          В.М.Діхтяренко